Koji je adapter i za šta je to?

- May 15, 2018 -

Adapteri, uopšteno govoreći, su dodatna oprema koja deluje kao posrednička veza. Uloga korišćenja ovog dodatka je da pojednostavi dizajn hardvera domaćina i poveća svestranost i fleksibilnost hosta.


Na primjer: Grafička kartica je najčešće korišten adapter , jer možemo vidjeti previše tipova monitora, njihova rezolucija i brzina osvježavanja će biti drugačiji, ako dozvolite da izlazni port za prikaz na matičnoj ploči za različite vrste monitora bude spreman za različite izlazni signali i bojim se da će ova ploča biti veća od matične ploče, a ova matična ploča će moći da koristi najviše nekoliko vrsta monitora tokom života, a višak će biti izgubljen, tako da se ljudi slažu da dođu konsenzus: matična ploča nudi samo interfejse displeja. Specifični tip prikaza se koristi za kreiranje odvojene displej kartice za formiranje hardverske veze, kao što je prikaz matične ploče. Ovo štedi krug matične ploče i može se prilagoditi ekranu tako što će zamijeniti prikaznu karticu po potrebi. Potrebe. Ova displej kartica se naziva i adapter za prikaz.


  • Ferrule za SAE 100 R2AT
  • Interni Hex Port Plug
  • 45 ° pregradni lakat sa šarkom
  • Muški Jic do pregrade Male cijevi
  • Union Male Tee
  • Stud Straight Long

Srodni proizvodi